Goi zuzendaritzaren ordainsaria · Memorias NILSA

Memorias Nilsa 2015
Goi zuzendaritzaren ordainsaria

GOI ZUZENDARITZAREN ORDAINSARIA

Goi zuzendaritzaren kalifikazioa Nafarroako Gobernuaren 2011ko urriaren 19ko akordioan dioena kontutan hartuz egiten da. NILSAren kasuan halakotzat zuzendari-gerentea hartzen da bakarrik. 2015 osoan zehar Andrés Sola Ollo izan zen. Iñaki Urrizalki Oroz gerente berriaren izendapena 2016ko urtarrilaren 1ean izan zen, pasa den jardunaldian Solak bakarrik jaso zuelarik ordainsaria kontzeptu honengatik. 

2015ean, soldata, dieta eta beste ordainketa kontzeptupean jasotakoa 89.699,58 euro izan ziren. Datu guzti hauek behar bezala jasota daude urteko ekonomia memoriaren 18. puntuan, “Lotetsitako zatiekin operazioak” izenburupean, eta bere osotasunean dago eskuragarri web atal honetan bertan.