Urteko kontuak · Memorias NILSA

Memorias Nilsa 2016
Urteko kontuak

Urteko kontuak

Atal honetan, entitatearen urteko kontuak eskaintzen ditugu, 2016ko ekitaldiari dagozkionak; halaber, Nafarroako Ibaien Saneamendurako Plan Zuzentzailearen kudeaketa-txostena ere ageri da, ekitaldi berberari dagokiona. Bi-biek dute Ernst & Young S.L. auditoretza-taldeak egindako txostena; web-orriaren bukaeran ageri den fitxategian eskura dezakezu, PDF formatuan. 

 Nafarroako Ibaien Saneamendurako Plan Zuzentzailea kudeatzeko sortu zen NILSA. Plan horrek zerga berri bat ekarri zuen berekin: saneamendu-kanona. Laurogeiko hamarkada zen, eta esan dezakegu orduantxe sortu zela lehen zerga berdea Nafarroan. Halako zergak oso ohikoak dira Europako herrialde askotan, baina Espainian kosta egiten da horiek finkatzea. Baina ingurumenak ezin du itxaron: zainketa-lanak behar ditu, baita inbertsioak ere. Memoria honetan azaldu egiten dizugu zer egiten den zuk ordaintzen duzun zergarekin. 

Mesedez, ez inprimatu dokumentu hauek non ez den behar-beharrezkoa. Inprimagailuetako tintak kutsakorrak dira eta papera ondasun urria da; hortaz, ahalik eta hobekien aprobetxatu behar dugu. Eskerrik asko laguntzeagatik.