Urteko kontuak · Memorias NILSA

Memorias Nilsa 2016
Urteko kontuak

Urteko kontuak

Atal honetan erakundearen 2016. ekitaldiari dagozkion urteko kontuak eskainiko dizkizuegu, Ernst & Young S.L. enpresak ikuskatuak.

Nafarroako Ibaien Saneamendurako Plan Zuzentzailea kudeatzeko sortu zen NILSA. Plan horrek zerga berri bat ekarri zuen berekin: saneamendu-kanona. Laurogeiko hamarkada zen, eta esan dezakegu orduantxe sortu zela lehen zerga berdea Nafarroan. Halako zergak oso ohikoak dira Europako herrialde askotan, baina Espainian kosta egiten da horiek finkatzea. Baina ingurumenak ezin du itxaron: zainketa-lanak behar ditu, baita inbertsioak ere. Memoria honetan azaldu egiten dizugu zer egiten den zuk ordaintzen duzun zergarekin. 

Mesedez, ez inprimatu dokumentu hauek non ez den behar-beharrezkoa. Inprimagailuetako tintak kutsakorrak dira eta papera ondasun urria da; hortaz, ahalik eta hobekien aprobetxatu behar dugu. Eskerrik asko laguntzeagatik.