Goi mailako zuzendaritzaren ordainsaria · Memorias NILSA

Memorias Nilsa 2021
Fernando Mendoza

GOI MAILAKO ZUZENDARITZAREN ORDAINSARIA

Goi mailako zuzendaritza kalifikazioa Nafarroako Gobernuak 2011ko urriaren 20an egindako akordioan ezarritakoaren araberakoa da. NILSAren kasuan, kasu bakarra dago, zuzendari-kudeatzailea, Fernando Mendoza Rodríguez, 2020ko urtarrilaren 1ean izendatua. Honako zenbateko hau jaso zuen, soldatak, dietak eta bestelako ordainsariak barne direla: 66.209,54 euro