Zonakatzea · Memorias NILSA

Memorias Nilsa 2017
Río Ebro

MAPA

Hau da joan den mendeko 70eko eta 80ko hamarkadetan ezarri zen eta ur-hornidurarako oraindik indarrean dagoen mugapea. 

2017an, plan zuzentzailea zona horietan oinarritu zen, tokiko maparen erreforma ez zegoelako amaituta, izan ere, Nafarroako Gobernua ari zen izapidetzen. 

Tokiko mapa berria onartzen denean, bere mugapenak arautuko ditu ur-arloan egin beharreko jarduketak, baina orain arte indarrean dagoenarekin lan egin da.

ZONAK
Zonakatzea

1. Bidasoa 2. Urumea, Leitzaran eta Araxes 3. Baztan, Urdax eta Zugarramurdi 4. Ultzama, Basaburua, Larraun, Odieta, Atetz, Imotz eta Lantz 5. Urdalur 6. Iruñerri 7. Erdialdeko Pirinioak 8. Zaraitzu 9. Erronkari 10. Irati 11. Aragoi Garaia 12. Jurramendi 13. Errezu 14. Mairaga 15. Arga eta Aragoi Behereak 16. Hegoa (Ribera)